Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1. Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила – 1бр.

Обособена позиция 2: Автосканираща универсална разкройваща машина – 1бр.“

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

Umbrellas / Sunbeds / Flags

POS Materials

Corporate Identity